Liczba odwiedzin strony: 25524 Osób na stronie: 3
 

Best Skuteczna Windykacja i Skup Długów
K.Gołojuch 

 
Dziennik Ustaw 2001 Nr 154 poz. 1805 - Zm.: ustawa - Kodeks pracy
USTAWA z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2001 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354 i Nr 128, poz. 1405) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w art. 47 w zdaniu drugim po wyrazach "dotyczy to także przypadku, gdy" dodaje się wyrazy "rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem-ojcem wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego albo gdy";   2)   w art. 50 w § 5 w zdaniu pierwszym po wyrazach "urlopu macierzyńskiego" dodaje się przecinek i wyrazy "albo pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego";   3)   w art. 57 w § 2 po wyrazach "dotyczy to także przypadku, gdy" dodaje się wyrazy "rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem-ojcem wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego albo gdy";   4)   w art. 163 w § 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje wyrazy "dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.";   5)   w art. 177 po § 4 dodaje się § 5 w brzmieniu: "§ 5.  Przepisy § 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio także do pracownika-ojca wychowującego dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego.";   6)   art. 180 otrzymuje brzmienie: "Art. 180. § 1.  Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze: 1)   16 tygodni przy pierwszym porodzie, 2)   18 tygodni przy każdym następnym porodzie, 3)   26 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie. § 2.  Pracownicy, która wychowuje dziecko...
KRS 0000158277 - SEMPRE SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
SEMPRE SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2003-04-10 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
71 76-200 GŁOBINO M. SŁUPSK M. SŁUPSK POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
839-284-87-51 771593773 0000158277
KRS 0000158276 - PIŁAWA INVEST SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PIŁAWA INVEST SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2003-04-10 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KONDRATOWICZA 22/14 03-285 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(22) 613-64-23 (22) 613-64-23 (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000158276
KRS 0000158275 - PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "METEX" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "METEX" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2003-04-15 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SĘPA SZARZYŃSKIEGO 74 50-334 WROCŁAW M. WROCŁAW M. WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 3342439 0000158275
KRS 0000158274 - GALERIA GRAFIKI I PLAKATU SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
GALERIA GRAFIKI I PLAKATU SP. Z O.O. W LIKWIDACJI SP. Z O.O. 2003-04-15 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
HOŻA 40 00-516 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 2028340 0000158274
KRS 0000158273 - "MAZAR" PAWEŁ MANDAT, ANTONI ZGRZEBNY, SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"MAZAR" PAWEŁ MANDAT, ANTONI ZGRZEBNY, SP. J. SP. J. 2003-04-11 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
37 42-110 DĄBROWA POPÓW KŁOBUCKI ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(34) 317-73-50 (34) 310-36-16 mazar@mazar.pl http://www.mazar.com.pl
NIP: REGON: KRS:
574-100-09-64 150980924 0000158273